Här kommer olika paddlingsturer i havet runt Skåne att beskrivas i text och film