Paddling i Skånes kustvatten
Här kommer vartefter jag paddlar längs Skånes kust att läggas upp filmer med den senaste paddlingen överst

Paddlade runt Kullaberg den 14 september i ett som jag kallar det Kullaberg Fegathlon (ersatte det tuffare Kullaberg Tviathlon)

I februari i  år bestämde jag att jag  skulle paddla med min uppblåsbara kajak från Mölle i ca 10 km runt Kullaberg till den av Kullamannen Ultra, så kända Dödsbacken och ta mig upp i den och vidare till Håkull, Fyren och tillbaka till Mölle med kajak och övrig utrustning i en stor rygga som väger 25 kg. Jag kallade då detta Kullaberg Tviathlon. Efter hand så blev utmaningen mig lite övermäktig med tanke på mitt vänstra knäs status, så därför gjorde jag en lättvariant med samma paddling men upp till Håkull på mindre branta backar och sedan direkt till Mölle. Ca 10 km paddling och ca 5 km med att springa/vandra med den ca 25 kg ryggan. Resultatet visas i filmen från den 14 sept 2021 här nedan.