Här kommer olika paddlingsturer i skånska sjöar att beskrivas i text och film