Cykelspåret i Skåne går mellan Valje vid Blekingegränsen till Ystad och är 134 km

Enligt Cykelspårets etapper så är den första eller sista etappen beroende på om man börjar i norr eller i söder Ystad - Trolle Ljungby och den sträckan är 117 km mätt av andra och konstaterad i dag av mig både med Runkeeper och Topo GPS. Cykelfrämjandet har dock den etappen som 110 km.   Då det efter Trolle Ljungby sen bara var 17 km till Valje så cyklade jag sträckan Ystad - Valje 134 km som en etapp, vilken redovisas i kort infotext, film samt karta.

Cykelspåret startar uppe i Haparanda och går längs ostkusten ner till Ystad. Leden är skyltad med blå skyltar och vit text, se ovan. Då jag cyklade så insåg jag att man absolut inte kan hitta rätt väg med bara skyltar som är mycket glest satta på sina ställen. Man behöver papperskarta eller mobilkarta. Jag använde mig av satellitkartan (se karta nedan) där olika cykelleder i Sverige är markerade och där man kan se var man befinner sig på leden. Det är bara en vanlig hemsida som man kan ha öppnad i sin mobil. Jag använde mig också av kartan som finns på Bikemap (se karta över Skåne nedan).

 Cykelspåret har administrerats av Cykelfrämjandet och skyltats och skötts mest av lokala representanter på ideell basis. På Cykelfrämjandets sida kan man läsa: Cykelspåret är en populär cykelled längs Sveriges Ostkust som sträcker sig över 250 mil mellan Ystad och Haparanda. Cykelfrämjandet tillhandahåller en uppskattad guide med karta, text och bild. Kan beställas via Kartbutiken.

I mail på fråga till Cykelfrämjandet angående Cykelspåret får jag följande svar Cykelfrämjandets arbete med Cykelspåret:"Cykelspåret har i stort sett planerats och skyltats av engagerade medlemmar i föreningen under många års tid när regioner och kommuner inte satsade alls på cykelturism. Tyvärr har vi inte möjligheten längre att underhålla och uppdatera leden efter ändrade förutsättningar, och kan inte stå för ledens kvalité".


Ystad - Trolle Ljungby - Valje/Blekingegränsen, 134 km, den 7 september 2020

Jag började cykla från min hemstad Ystad och jag använde mig av satellitkartan samt skyltar. Det ska dock sägas att Cykelspåret inte är speciellt bra skyltat, varför man aldrig bara kan cykla Cykelspåret enbart med hjälp av skyltar. Etappen Ystad - Trolle Ljunby är 117 km lång och det är en etapp på Cykelspåret. Då jag sedan bara hade 17 km till Valje och Blekingegränsen fick hela sträckan i Skåne bli en etapp på totalt 134 km. Etappen får anses vara lite tuffare, då den dels är lång, dels är ganska kuperad vid Brösarp och innan samt nästan uteslutande går på trafikerade vägar som i semestertider kan vara intensiv, allra helt de fyra sista kilometerna innan Brösarp på väg 9. Där är trafiken oerhört intensiv och jag rekommenderar alla att ta annan väg. Cykelspåret går på samma vägar som Ostkustleden från Brösarp till Rinkaby. För mig som cyklade Ostkustleden norrifrån och Cykelpåret söderifrån blev det ändå lite som två leder.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Jag cyklade dock en dryg km extra bara för att filma Glimmingehus. Efter filmen finns en karta skapad i Topo-GPS med hjälp av min mobil. Kartan visar vägen från Ystad via Trolle Ljungby till Valje/Blekingegränsen. Jag cyklade etappen på ca 8,5 timmar, vilket var nästan en timme längre än kalkylerad men det blåste tidvis mycket hård motvind. Jag har skapat en GPX-fil som finns under appen TOPO-GPS, vilken är densamma som kartan nedan