Kattegattleden i Skåne går från norr om Båstad vid Hallandsgränsen till Helsingborg och är 123 km 

Kattegattleden är en nationell cykelled mellan Göteborg och Helsingborg eller tvärtom. I Skåne sträcker den sig från några kilometer norr om Båstad (Skummeslöv där Halland/Skånegränsen går) till Helsingborg. Att den är en nationell cykelled innebär att säkerheten är mycket god liksom service och sevärdheter längs med leden. Utöver det måste också en nationell cykelled vara minst 200 km. Kattegattleden är den första leden som fick benämningen nationell cykelled och den har därför lednummer ett. Leden beskrivs på ett förnämligt sätt i informationstexter, etapper, bilder och karta och GPX-filer på Kattegattledens egna sida. Jag cyklade Kattegattleden i Skåne i tre etapper, den första etappen från Halland/Skånegränsen vid Skummeslöv till Ängelholm, den andra etappen från Ängelholm till Höganäs och den tredje etappen Höganäs till Helsingborg, se nedan.

Under etapperna finns det en film på 3 - 5 minuter, en karta och länk till GPX-fil samt kortare textinfo. Min ambition är enbart att visa cykelbarhet, längd och atmosfär kring leden. Med andra ord gör jag inga direkta djupdykningar in i sevärdheter längs leden. För mer info om leden se Kattegattledens hemsida.


Skummeslöv (Halland/Skånegräns) - Båstad (5 km), Båstad - Ängelholm, 56 km, den 28 juni 2020

 Om man väljer att ta tåget med cykel till Båstad så ligger Kattegattleden en knapp km och Halland/Skånegränsen drygt 2 km från stationen. Från Båstads småbåtshamn, där etappen Båstad - Ängelholm börjar är det 56 km till Ängelholm. Numera går Kattegattleden via Torekov på Bjärehalvön och inte som tidigare rakt över. Det innebär att distansen Båstad - Ängelholm är längre än vad som nämns på olika sidor om Kattegattleden. Förr var den 36 km numera är den 56 km. Kattegattleden är mycket bra uppmärkt längs etappen. GPX-filen på Kattgattledens hemsida är den gamla som inte går via Torekov. Kartan på Kattegattledens hemsida visar däremot rätt väg.

Etappen Båstad - Ängelholm, startar vid småbåtshamnen i Båstad och går de första kilometerna längs med havet på gång och cykelväg fram till Norrvikens trädgårdar, därifrån går den sen över Hallandsåsen på otrafikerade småvägar fram till Torekov. Från Torekov följer Kattegattleden sedan havet parallellt med någon kilometer när  i ca 20 km på ganska otrafikerade småvägar. Från Vejbystrand går leden sedan mer eller mindre längs med havet på cykelvägar fram till småbåtshamnen i Ängelholm och sedan fram till stationen i Ängelholm, där etappen slutar. Etappen ganska lättcyklad även för ovana cyklister utom från Norrvikens trädgårdar över Hallandsåsen fram till Torekov, där den på sina ställen är ganska kuperad, upp och ner.

Nedan finns en film från Halland/Skånegränsen till Båstad och som sedan fortsätter med etappen Båstad - Ängelholm. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns två kartor skapade i Topo-GPS med hjälp av min mobil. Den första kartan visar vägen från Halland/Skånegränsen till Båstad (5 km) och den andra visar hela etappen Båstad - Ängelholm (56 km)

Ängelholm - Höganäs, 40 km, den 29 juni 2020

Etappen Ängelholm - Höganäs börjar vid stationen i Ängelholm och går längs med cykelväg fram till Utvälinge och genom Farhult där man sedan cyklar en bit från havet på otrafikerade småvägar tills man åter cyklar ganska parallellt med havet genom Jonstorp, förbi Rekekroken och fram till Svanshall. Efter Svanshall viker vägen av inåt landet på småvägar för att åter sedan ha havsutsikt längs med Skäret och fram till Arild. När man passerat Arild cyklar man  sedan tvärs över Kullahalvön förbi Brunnby tills man kommer ner till Krapperup där leden sedan följer den gamla banvallen och man har mer eller mindre havsutsikt fram till Höganäs. Etappen slutar vid hamnen i Höganäs. Etappen får anses vara ganska lättcyklad även för ovana cyklister.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta skapad i Topo-GPS med hjälp av min mobil. Kartan visar vägen från Ängelholm till Höganäs. En GPX-fil att ladda ner finns på Kattegattledens hemsida


Höganäs - Helsingborg, 22 km, den 29 juni 2020

Etappen Höganäs - Helsingborg börjar vid småbåtshamnen i Höganäs och går i stort  sett längs med cykelväg fram till Helsingborg. Längs leden passerar man idylliska små samhällen som Lerberget, Viken, Grå Läge, Domsten. Man passerar även förbi Sofiero slott. De sista kilometerna går cykelvägen precis parallellt med havet änd afram till Stationen i Helsingborg där den slutar efter 22 km. Etappen får anses vara ganska lättcyklad även för ovana cyklister.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta skapad i Topo-GPS med hjälp av min mobil. Kartan visar vägen från Höganäs till Helsingborg. En GPX-fil att ladda ner finns på Kattegattledens hemsida.