Skåne på cykel

Sommaren 2020 cyklade och filmade jag, inom Skånes gränser, de nationella cykellederna, Kattegattleden, Sydostleden, Sydkustleden.  Nationell cykelled är en led som är trafiksäkrad, minst 20 mil lång och går längs sevärdheter. Under 2020 cyklade jag också de två andra längre lederna  Sverigeleden  och Cykelspåret.  Dess fem leder är dokumenterade på sida var för sig (se länkar och kartan nedan). Jag fortsätter under 2021 att cykla ett urval av cykelrundor beskrivna på skånska kommuners och andras sidor om cykling, vilka kommer att finnas under "Cyklade rundor". Under fliken "Kommuner om cykling" kommer att finnas länkar till samtliga skånska kommuner och vad de har för information om cykling och eventuella rundor. Under "Andra sidor om cykling" finns länkar till mer om cykling i Skåne. Längst ner på sidan finns karta över lederna och bild och länk till den skånska cykelkartan, som region Skåne ansvarar för. Min ambition i mina filmer är att visa cykelbarhet (väg/cykelbana), atmosfären kring leden samt distans och tidsåtgång. I andra hand kommer info om sevärdheter längs leden.


Länkar till leder, rundor, kommuners cykelsidor och annan cykelinformation

Kattegattleden

är en nationell cykelled mellan Göteborg och Helsingborg. I Skåne sträcker den sig från strax norr om Båstad till Helsingborg och är 123 km lång.

Sydostleden

är en nationell cykelled mellan Växjö och Simrishamn. I Skåne sträcker den sig från Valje vid Skåne  Blekingegränsen ner till Simrishamn och är 136 km lång.

Sydkustleden 

är en nationell cykelled mellan Simrishamn och Helsingborg och är 260 km lång och går bara i Skåne. Den är den senast tillkomna nationella cykelleden.

Sverigeleden

Sverigeleden från Karesuando till Helsingborg  är 400 mil. I Skåne går den från Blekingegränsen  till  Helsingborg, Ystad och  Trelleborg och är 370 km.


Cykelspåret

är en cykelled på 250 mil längs Sveriges ostkust mellan Ystad och Haparanda. Från Ystad till Valje i Skåne är den 134 km lång.

Cyklade rundor

Här kommer rundor som beskrivs på kommuners  och  andras sidor om cykling att  dokumenteras vartefter de är cyklade

Kommuner om cykling

Här finns länkar till alla Skånska kommuner i bokstavsordning och deras info om cykling och ev cykelrundor i resp kommun

Andra sidor om cykling

På turist- och andra cykelsidor finns länkar med info om cykling i Skåne och eventuella förslag på olika trevliga  cykelrundor. 


Karta och kort info om de nationella lederna, Sverigeleden samt Cykelspåret i Skåne, mer under respektive länk ovan