Skåne på cykel

Sommaren 2020 cyklade och filmade jag, inom Skånes gränser, de nationella cykellederna, Kattegattleden, Sydostleden, Sydkustleden.  Nationell cykelled är en led som är trafiksäkrad, minst 20 mil lång och går längs sevärdheter. Under 2020 cyklade jag också de två andra längre lederna  Sverigeleden  och Cykelspåret.  Dess fem leder är dokumenterade på sida var för sig (se länkar och kartan nedan). Jag kommer att fortsätta cykla ett urval av cykelrundor beskrivna på skånska kommuners och andras sidor om cykling samt egna rundor, vilka kommer att finnas under "Cyklade rundor".   Längst ner på sidan finns karta över lederna och bild och länk till den skånska cykelkartan, som region Skåne ansvarar för. Min ambition i mina filmer är att visa cykelbarhet (väg/cykelbana), atmosfären kring leden samt distans och tidsåtgång. I andra hand kommer info om sevärdheter längs leden.

Kattegattleden

är en nationell cykelled mellan Göteborg och Helsingborg. I Skåne sträcker den sig från  Båstad till Helsingborg och är 123 km lång.

Sydostleden

är en nationell cykelled mellan Växjö och Simrishamn. I Skåne sträcker den sig från Valje vid ner till Simrishamn och är 136 km lång.                    

Sydkustleden 

är en nationell cykelled mellan Simrishamn och Helsingborg och är 260 km lång. Den är den senast tillkomna nationella cykelleden.

Sverigeleden

Sverigeleden från Karesuando till Helsingborg  är 400 mil. I Skåne går den från Blekingegränsen  till  Helsingborg, Ystad och  Trelleborg och är 370 km.

Cykelspåret

är en cykelled på 250 mil längs Sveriges ostkust mellan Ystad och Haparanda. Från Ystad till Valje i Skåne är den 134 km lång.

Cyklade rundor

Här kommer dels rundor som nämns på andra sidor samt egna rundor att dokumenteras.

Karta och kort info om de nationella lederna, Sverigeleden samt Cykelspåret i Skåne, mer under respektive länk ovan