Sydkustleden är en nationell cykelled som enbart går i Skåne mellan Simrishamn och Helsingborg, den är  260 km lång.

Jag cyklade Sydkustleden i 4 etapper den 16, 23, 26 och 28 juli 2020

Sydkustleden är en nationell cykelled som enbart går i Skåne mellan Simrishamn och Helsingborg. Den är 260 km lång. Att den är en nationell cykelled innebär att säkerheten är mycket god liksom service och sevärdheter längs med leden. Utöver det måste också en nationell cykelled vara minst 200 km. Sydkustleden är den tredje leden som fick benämningen nationell cykelled och den har därför lednummer tre. Leden beskrivs på ett förnämligt sätt i informationstexter, etapper, bilder och karta och GPX-filer på Sydkustledens  egna sida. Jag kommer att nyttja den informationen fullt ut och beskriva min cykling i Skåne i sex etapper. Den första etappen från Simrishamn till Ystad, den andra etappen från Ystad till Trelleborg, den tredje etappen från Trelleborg till Skanör, den fjärde etappen från Skanör till Malmö, den femte etappen från Malmö till Landskrona och den sjätte etappen från Landskrona till Helsingborg, se nedan.

Under varje etapp finns en film på ca 4 - 6 minuter, karta och länk till GPX-fil samt kort textinfo.


Simrishamn - Ystad, 53 km, den 16 juli 2020

Etappen Simrishamn - Ystad börjar vid stationen i Simrishamn och går längs med havet ut ur Simrishamn mot Brantevik och Skillinge, där leden sedan går in i det skånska bördiga jordbrukslandskapet mot Borrby. Efter Borrby kommer man fram till Hammar där Hammars backar är värt ett besök och vägen som leder till Kåseberga. När man kommit ut till Östra Kustvägen från Ystad så får man i några kilometer samsas med mycket biltrafik på sommaren. Dock så kommer man efter knappt 2 km fram till parallell cykelväg, vilket är skönt för alla men allra mest för barnfamiljer som cyklar etappen. Efter Kabusa skjutfält passerar man genom Nybrostrand och sedan går leden rakt in mot Ystad via de fina sandstränderna, förbi Saltsjöbaden (Spa och Hotell) längs med hamnen fram till stationen där etappen slutar. Etappen får anses vara ganska lättcyklad även för ovana cyklister med lite utropstecken för de kilometerna man får samsas med trafiken under högsäsong. Övriga delar av året är det inte mycket trafik där.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta skapad i Topo-GPS med hjälp av min mobil. Kartan visar vägen från Simrishamn till Ystad. En GPX-fil för etappen finns att ladda ner på Sydkustledens hemsida, där det också finns karta och annan info. Det är en fördel att ladda ner GPX-filen då det mellan Brantevik och Skillinge är lite glest med skyltar på några platser


Ystad - Trelleborg, 47 km, den 23 juli 2020

Etappen Ystad - Trelleborg börjar vid stationen i Ystad och går längs med havet ut ur Ystad och genom Svarte, Abbekås, Hörte, Bingsmarken, Beddingestrand, Smygehamn och Smygehuk (Sveriges sydligaste udde), Böste, Gislövs läge och in i Trelleborg. Palmernas stad som den kallas. Leden går på separerad cykelväg eller i några av de små samhällena man passerar på vägar med gles trafik. Dock så måste man ut och trängas med bilar, bussar, lastbilar när man ska passera Böste i någon enstaka km, vilket ju inte är så bra då det är mycket trafik under högsäsong. Etappen får anses vara ganska lättcyklad även för ovana cyklister med lite utropstecken för den ca kilometern man får samsas med trafiken under högsäsong. Övriga delar av året är det inte mycket trafik där.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta som jag kopierat från Sydkustleden.se då jag tyvärr glömde att skapa en karta i Topo-GPS med hjälp av min mobil. Kartan visar vägen Ystad - Trelleborg. En GPX-fil för etappen finns att ladda ner på Sydkustledens hemsida, där det också finns karta och annan info. Det är alltid en fördel att ladda ner GPX-filen och ha den till hands, då skyltar kan var borta, igenvuxna eller ibland glest satta

Trelleborg - Skanör, 27/32 km, den 26 juli 2020

Etappen Trelleborg - Skanör börjar vid stationen i Trelleborg dit jag åkte tåg med cykeln och går på separerad cykelväg ut ur Trelleborg men går sedan annars i stora delar på vägar med gles trafik samt på cykelvägar tidvis. Samhällen som passeras är Kämpinge, Höllviken, Ljunghusen, Falsterbo innan man kommer fram till kyrkan i Skanör som är slutpunkt för etappen enligt Sydkustledens GPX-fil. Etappen blir då nästan 32 km och inte 27 om slutpunkten är enligt Sydkustledens karta (lite osynk här på Sydkustledens annars så fina hemsida kan man tycka. Etappen får anses vara ganska lättcyklad även för ovana cyklister med kanske lite utropstecken för högsommartrafiken på Falsterbonäset, som man då måste samsas med.  

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta som jag kopierat från Sydkustleden.se då min karta skapad i Topo-GPS med hjälp av min mobil blev så otydlig med vägarna kring Falsterbo och Skanör. Kartan visar vägen Trelleborg - Skanörs kyrka med svartmarkerad väg. En GPX-fil för etappen finns att ladda ner på Sydkustledens hemsida, där det också finns karta och annan info. Det är alltid en fördel att ladda ner GPX-filen och ha den till hands, då skyltar kan var borta, igenvuxna eller ibland glest satta. Jag fick erfara detta då en skylt var täckt av blad från en buske, varför jag inte svängde där jag skulle och sedan fick vända tillbaka efter ca 500 m

Skanör - Malmö, 47/51 km, den 26 juli 2020

Etappen Skanör - Malmö börjar vid kyrkan i Skanör och är då 47 km lång enligt Sydkustledens GPX-fil och inte 51 km som det står skrivet på Sydkustledens hemsida (då börjar den dock tidigare). Etappen går på separerad cykelväg (gammal banvall) ut ur Skanör mot Ljunghusen. Den går sedan mestadels på cykelbanor eller på nästan otrafikerade vägar genom Höllviken, Vellinge, Tygelsjö, Bunkeflostrand, Limhamn för att sedan gå längs med Ribersborgsstranden och runt Västra hamnen fram till Malmö Centralstation. Etappen är som skrivet tidigare 47 km om man går efter Sydkustledens GPX-fil och 51 km om man går efter Sydkustledens karta och textinfo (lite osynk här på Sydkustledens annars så fina hemsida kan man tycka). Etappen får anses vara mycket lättcyklad även för ovana cyklister och det är inga direkta vägar där det är mycket trafik inte ens på högsommaren. Jag cyklade etappen lätt på 2,5 timme.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta som jag kopierat från Sydkustleden.se då min karta skapad i Topo-GPS med hjälp av min mobil blev så otydlig med vägarna kring Falsterbo och Skanör. Kartan visar vägen från Skanörs kyrka till Malmö Centralstation. En GPX-fil för etappen finns att ladda ner på Sydkustledens hemsida, där det också finns karta och annan info. Det är alltid en fördel att ladda ner GPX-filen och ha den till hands, då skyltar kan var borta, igenvuxna eller ibland glest satta.

Malmö - Landskrona, 57 km, den 28 juli 2020

Etappen Malmö - Landskrona börjar vid Centralstationen i Malmö och slutar vid Citadellet i Landskrona och är 57 km lång. Etappen går på cykelväg ut från Malmö mot Lomma, Bjärred, Löddeköpinge, Barsebäck innan den når slutmålet Landskrona. Den går mestadels på cykelbanor eller på glest trafikerade vägar. Etappen får anses vara mycket lättcyklad även för ovana cyklister och det är inga direkta vägar där det är mycket trafik inte ens på högsommaren. Jag cyklade etappen lätt på 3 timmar.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta som jag kopierat från Sydkustleden.se. En GPX-fil för etappen finns att ladda ner på Sydkustledens hemsida, där det också finns karta och annan info. Det är alltid en fördel att ladda ner GPX-filen och ha den till hands, då skyltar kan var borta, igenvuxna eller ibland glest satta.

Landskrona - Helsingborg, 26 km, den 28 juli 2020

Etappen Landskrona - Helsingborg börjar vid Citadellet i Landskrona och slutar vid det som numera heter Centralstationen i Helsingborg (tidigare Knutpunkten) och är 26 km lång. Etappen går på cykelväg ut från Landskrona genom Borstahusen, Glumslöv, Rydebäck och Råå innan man når slutmålet Helsingborg.. Den går mestadels på cykelbanor eller på nästan otrafikerade vägar. Etappen får anses vara mycket lättcyklad även för ovana cyklister och det är inga direkta vägar där det är mycket trafik inte ens på högsommaren. Jag cyklade etappen lätt på 1,5 timme.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta som jag kopierat från Sydkustleden.se. En GPX-fil för etappen finns att ladda ner på Sydkustledens hemsida, där det också finns karta och annan info. Det är alltid en fördel att ladda ner GPX-filen och ha den till hands, då skyltar kan var borta, igenvuxna eller ibland glest satta.