Sydostleden i Skåne går från Valje vid Blekingegränsen till Simrishamn och är 123 km lång

Nedan är en karta över Sydostleden i Skåne och vilka dagar jag cyklade den. Efter kartan kommer info om leden och film och info om varje etapp.

Sydostleden är en nationell cykelled mellan Växjö och Simrishamn. I Skåne sträcker den sig från Valje vid Skåne/Blekingegränsen ner till Simrishamn. Att den är en nationell cykelled innebär att säkerheten är mycket god liksom service och sevärdheter längs med leden. Utöver det måste också en nationell cykelled vara minst 200 km. Sydostleden är den andra leden som fick benämningen nationell cykelled och den har därför lednummer två. Leden beskrivs på ett förnämligt sätt i informationstexter, etapper, bilder och karta och GPX-filer på Sydostledens  egna sida. Jag kommer att nyttja den informationen fullt ut när jag beskriver min cykling i Skåne i tre etapper, den första etappen från Sölvesborg och genom Valje (Blekinge/Skånegränsen) till Kristianstad, den andra etappen från Kristianstad till Brösarp och den tredje etappen från Brösarp till Simrishamn, se nedan. Under varje etapp finns en film på 4 - 6 minuter, karta och länk till GPX-fil samt textinfo


Sölvesborg - Kristianstad, 33 km den 3 augusti 2020

Etappen Sölvesborg - Kristianstad börjar vid stationen i Sölvesborg och går ut ur Sölvesborg mot Valje som är Blekinge/Skånegränsen. Från Valje går den sedan genom Edenryd vid havet för att sedan gå i det skånska inlandet via Nymölla, Gualöv och Fjälkinge. I Kristianstad slutar etappen vid stationen och bron över Helgeå till Vattenrikets naturum. Etappen går mestadels på cykelvägar och vägar med näst intill ingen trafik. Den är lättcyklad även för ovana cyklister. Etappen är enligt Sydostleden 33 km men jag fick den till en km längre, vilket ju dock är marginellt. Jag cyklade etappen ganska lätt på exakt 2 timmar. Märk att jag inte cyklar på någon racer utan en mer ordinär cykel.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta som jag kopierat från Sydostleden.se. Kartan har modifierats efter de tre etapperna i Skåne. Den röda markeringen är Sölvesborg - Kristianstad. En GPX-fil för etappen finns att ladda ner på Sydostledens hemsida, där det också finns karta och annan info. Det är alltid en fördel att ladda ner GPX-filen och ha den till hands, då skyltar kan var borta, igenvuxna eller ibland glest satta.


Kristianstad - Brösarp, 53 km den 3 augusti 2020

Etappen Kristianstad - Brösarp börjar vid stationen i Kristianstad och bara några hundra meter från naturum Kristianstad därifrån jag valde att börja. Ut från Kristianstad cyklar man genom Tivoliparken och längs med Helgeå och till Hammarsjön på cykelvägar. Därefter är det blandat cykelvägar och glest trafikerade vägar genom Rinkeby och fram till Åhus . Från Åhus går etappen vidare parallellt med havet på vägar genom Yngsjö, Furuboda, Rigeläge m fl sommarbesökta små samhällen. Efter Rigeläge viker man sedan av in i det skånska landskapet mot Maglehem och ner till Brösarp på den gamla banvallen och förbi Brösarps gamla station och museijärnväg. Etappen får anses vara ganska lättcyklad även för ovana cyklister och några vägar med mycket trafik cyklar man inte på.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta som jag kopierat från Sydostleden.se. En GPX-fil för etappen finns att ladda ner på Sydostledens hemsida, där det också finns karta och annan info. Det är alltid en fördel att ladda ner GPX-filen och ha den till hands, då skyltar kan var borta, igenvuxna eller ibland glest satta.


Brösarp - Simrishamn, 50 km den 8 augusti 2020

Jag tog cykeln på bussen till Brösarp där jag började etappen Brösarp - Simrishamn. När man cyklat förbi vägen till den för vandrare kända rastplatsen Vantalängan så börjar en lång och sugande backe i ett par kilometer. Etappen fortsätter sedan i jordbrukslandskap och förbi Alunbruket, Hallamölla mot Vitaby där man cyklat ca hälften av etappens fem mil. Den första hälften går enbart på vägar som är mycket glest trafikerade utom då det är högsemestersäsong då det tidvis kan vara en hel del trafik. Efter Vitaby går etappen på många grusvägar och från Kivik i stort sett på cykelvägar till Simrishamn. Etappen är lite jobbigare än de två andra Sydostledsetapperna i Skåne, då det förekommer lite backar här och där.

Nedan finns en film från etappen. Jag försöker visa på ledens  cykelbarhet och atmosfär. Jag gör inga direkta djupdykningar i sevärdheter. Efter filmen finns en karta som jag kopierat från Sydkustleden.se. En GPX-fil för etappen finns att ladda ner på Sydostledens hemsida, där det också finns karta och annan info. Det är alltid en fördel att ladda ner GPX-filen och ha den till hands, då skyltar kan var borta, igenvuxna eller ibland glest satta.