SL1, Kust till kustleden går från Sölvesborg i Blekinge rakt över hela norra Skåne till Båstad och vidare  till Ängelholm, 370 km, 27 etapper

 Ledens sträckning och etapper kan ses på kartan och när jag sprang dem.  Detaljerad karta med kartplanering finns på Skåneledens sida. Mitt spring av Kust till kustleden började den 9 augusti och avslutades den 7 oktober 2019. Jag sprang ledens 370 kilometer under elva dagsetapper. En sammanfattningsfilm över hela leden kan ses nedan.  GPX-filer kan laddas ner till mobil för varje etapp på   skaneleden.se (finns länk under varje etapp).   Skåneleden är väldigt bra utmärkt men mobilkartan ger extra trygghet att hitta rätt väg.   För varje etapp finns två filmer, en kortare (1 - 5 min) med bara musik och en längre (5 - 8 min) med spontant prat om det jag ser och upplever. Under varje etapp finns också 4 bilder.   Scrolla bara nedåt så kommer etapperna i Skåneledsordning. Skåneled 1 är den första leden som anlades 1978 och många av etapperna eller delar  av etapperna går upp och ner i vacker natur med sjöar och där det finns vackert belägna vindskydd. Leden börjar i Blekinge och innan man närmar sig Båstad går den också delvis genom Halland över Hallandsåsen. 


Etapp 1, Sölvesborg - Grundsjön, 15 km den 9 aug 2019

Den första etappen på SL1-leden går från Sölvesborg i Blekinge till Grundsjön , som ligger på gränsen mellan Skåne och Blekinge. Etappen är nästan exakt 15 km lång. Den går bara i skog och upp och ner på Ryssberget, så den är ganska tuff, i a f var den det för mig. Jag sprang och gick etappen på knappt tre timmar. Etappen kategoriseras som "medel" på Skåneledssidan men jag tycker nog att den är lite tuffare än "medel", om än inte "utmanande". Det finns inga inköpsmöjligheter på etappen. Etappen avslutas vid den lilla och vackra Grundsjön, där det finns fiskemöjligheter och en bra rastplats.  Till etappen tog jag mig med buss kl 06.12 från Ystad där jag bor till Kristianstad, där jag bytte till tåg till Sölvesborg, totalt ca 2,5 timmes resa. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 2, Grundsjön - Östafors, 16 km den 9 aug 2019

Den andra etappen på SL1-leden går från Grundsjön till Östafors och är ca 16 km lång. Den går bara i skog. Den är ansedd som "medel" på Skåneledssidan men jag skulle nog vilja kategorisera etappen som lite tuffare än medel. Upp och ner mest hela tiden. Jag sprang sträckan på drygt tre timmar och mot slutet fick jag kämpa på rejält eftersom jag skulle passa en buss i Östafors (går bara en gång/timme). Det finns inga inköpsmöjligheter på etappen men vill man så finns det en transportled ungefär vid halva etappen, som är 2 km och går till Näsum, där man kan handla. Etappen avslutas vid vindskyddet i Östafors. Därifrån är det sedan bara en knapp km till busshållplatsen i Östafors, där jag tog bussen till Bromölla och sedan tåg till Kristianstad och därifrån buss hem till Ystad. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 3, Östafors - Bökestad, 9 km den 15 aug 2019

Etapp 3 börjar i det lilla samhället Östafors. Etappen är lite drygt 9 km lång och börjar nere vid forsen och vindskyddet för att sedan slinga sig upp i ca en dryg km. Det är en skogsetapp med inslag av lite beteshagar, vackra sådana som ligger högt och med inslag av enbuskar. Från km 2 till och med kilometer 6 går etappen i olika natur, granskog och bokskog men den går också på många spångar i lite mer blöta marker.  De tre sista kilometerna är etappens tuffaste och hade hela etappen varit sådan så skulle man direkt fått klassa den som utmanande. Etappen avslutas vid ett härligt vindskydd strax intill sjön Raslången. Det finns inga inköpsmöjligheter på etappen. Jag småsprang så etappen tog drygt två timmar.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan infoEtapp 3A, Bökestad - Olofström, 12 km den 15 aug 2019

Den för år 2019 nya etappen 3A  Bökestad - Olofström binder samman Skåne- och Blekingeleden på ett förnämligt sätt. Etappen är en mycket omväxlande etapp mellan två sjöar, Raslången och Halen. Den sistnämnda är Blekinges största sjö. Etappen står som utmanande på Skåneledens sida och den är mycket kuperad så av den anledningen gör den kanske skäl för klassificeringen. Jag som springer är mycket beroende av underlaget och underlaget på denna etappen har varit överlag mycket springvänligt. Men visst har det funnits delar där det varit mycket sten och rötter men inget som jag har störts av. Så för mig var etappen medel. Etappen tillhör en av de trevligaste etapperna på hela Skåneleden .  Jag sprang etappens 12,5 km på drygt 2 timmar. En etapp som avslutades vid Halens camping i Olofström. En  liten camping med fina bad och möjligheter till paddling och fiske bl a. Inköpsmöjligheter finns inte under etappen  men väl  på campingplatsen och i Olofström, ca 1,5 km bort, dit jag småsprang och gick för att ta bussen till Bromölla och tåg från Bromölla till Kristianstad och sedan där Skåneexpressen (buss) till Ystad. En resa på nästan exakt 3 timmar.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 4 Bökestad - Brotorpet, 13 km den 12 sept 2019

Att ta sig till Bökestad är lite bökigt så frun körde mig. Etappen börjar mycket vackert intill sjön Raslången (ett paradis inte bara för vandrare utan också kanotister).  Där finns  ett fint och vackert beläget vindskydd att övernatta i. Etappen är en renodlad skogsetapp och inköpsmöjligheter finns inte. Det finns dock vatten i brunn både vid Bökestad och Brotorpet (bör dock kokas). Markunderlaget är varierande ibland väldigt plant och ibland väldigt svårsprunget på grund av stenar och rötter. Etappen är klassad som medel och det är en passande nivå för vandrare, för mig dock som springer så var den lite bökig då man var tvungen att ha fullt fokus på fotnedsättningar. Jag sprang etappens 13 km på drygt 3 timmar, delvis p g a markunderlagets ojämnheter. Etappen avslutades vid ett mycket trevlig vindskydd vid Brotorpet med sjöutsikt och med alla tänkbara verktyg (såg, yxa och spade) som man kan behöva vid en övernattning. I filmen står det att det är etapp 5 men det är etapp 4.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 5, Brotorpet - Vesslarp, 13 km den 12 september 2019

 Etappen är en renodlad skogsetapp och inköpsmöjligheter finns inte. Den är rejält svårsprungen på sina ställen, då det är mycket stenar och rötter på stigen. Det finns vatten i brunn både vid Brotorpet och i Vesslarp. Ett vatten som dock bör kokas. Etappen är klassad som medel och det är en passande nivå för vandrare, för mig  som sprang, så var den  dock lite svårsprungen med alla sten och rötter på stigen.  Jag sprang etappens 13 km på drygt 3 timmar, delvis p g a markunderlagets ojämnheter och så klart på grund av mitt filmande och fotande. Etappen avslutades vid Vesslarps vackert belägna vindskydd vid en mindre fors. Från Vesslarp  fick jag småspringa i knappt 8 km till den närmast belägna busstationen i Lönsboda för vidare transport hem till Ystad.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info.


Etapp 6, Vesslarp - Glimåkra, 19 km den 24 september 2019
Etapp 6 går från det vackert belägna vindskyddet, som ligger vid en liten bäckafors i Vesslarp. Hederligt gammalt  utedass och vatten från brunn finns. Vattnet bör dock kokas. Etappen är en riktig skogsetapp och går på ganska tuffa stigar men i mycket vackra skogs- och sjöomgivningar under den första hälften (ca en mil). Den andra hälften går sedan mer eller mindre på lättsprungna skogsvägar.  Jag småsprang etappen på fyra timmar, vilket ju kan tyckas länge men jag filmar, fotar och rastar i den tiden. Det finns inga inköpsmöjligheter längs etappen utom kanske vid Trollabadet (på sommaren) som man kommer förbi strax innan etappslutet i Glimåkra. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 6A, Breanäsleden, 19 km den 13 aug 2019

Etapp 6A är en fristående etapp på Kust till kustleden och börjar mitt på etapp 6 och slutar i Breanäs efter 19 km. Leden fortsätter inte därifrån. Etappen är en riktig skogsetapp och då jag sprang den var det på många ställen av de första kilometerna helt igenvuxet och svårframkomligt. Den första hälften är lite tuff mycket p g a svårframkomlighet. Den andra hälften är däremot är mycket lättframkomlig.   Jag sprang och vandrade  etappen på knappt fyra timmar. Det finns inga inköpsmöjligheter på etappen. Etappen avslutas vid en bra rastplats och vindskydd i Breanäs bara några tiotal meter från sjön Immeln.   

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info.


Etapp 7, Glimåkra - Osby camping/Osby station, 17/19 km den 24 september 2019
Etapp 7 är en lätt etapp som i stort sett bara går på vägar/grusvägar mest i skog men även i odlingslandskap. Då etappen enligt Skåneleden slutar vid Osbysjöns camping, 2 km från Osby station förlängde jag etappen med spring även från Osbysjön till Osby station. Efter Osbysjön kommer man ut på ett rejält kuperat motionsspår, vilket var denna etapps största svårighet.  Jag småsprang etappen på fyra timmar.  Från kilometer 4 till kilometer 6 stämde  inte Skåneledsmarkeringens väg och GPX-filens väg överens. Det fanns då två alternativa vägar. Jag tog den där jag såg markeringen runt Hemlinge, en sträcka som är lite längre än den GPX-filen visar. Efter kontakt med Skåneleden så förstod jag att det var en omdragning och att det väl är ändrat nu. Det finns inga inköpsmöjligheter längs etappen utom vid Osbysjöns camping (på sommaren). Om man fortsätter till Osby så finns där så klart många  inköpsmöjligheter.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info.


Etapp 8, Osby camping/Osby station - Verum, 24/22 km den 27 september 2019

Etapp 8 är en lätt men lång etapp som går mestadels på grusvägar. Då jag sprang den 27 september regnade det rejält, så under de omständigheterna blev etappen ganska tuff. Etappen börjar vid Osbysjöns camping, 2 km från Osby station men då jag sprang från Osbysjön till Osby station den 24 september i etapp 7, började jag vid Osby station. Jag tog mig till Osby från Ystad med Skånetrafiken  (nästan 3 timmar). Jag småsprang etappen på 3,5 timmar.  Dock så blev det inte så bra med filmandet efter några kilometer då det regnade oerhört, därav en mer än vanligt sämre filmkvalitet då jag inte kunde använda mitt stabiliseringshandtag och det hela tiden kom fukt på linsen. Det finns inga inköpsmöjligheter längs etappen utom vid etappbörjan i Osby. Det uppstod några svårigheter att hitta leden då markeringarna på sina ställen var mer eller mindre gömda i vegetationen, så GPX-filen ledde mig rätt.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 9, Verum - Vittsjö, 12 km den 27 september 2019

Etapp 9 är en lätt etapp som går mestadels på vägar. Då jag sprang den 27 september regnade det rejält, så under de omständigheterna blev etappen ändå ganska tuff. Etappen börjar vid vindskyddet i Verum, där det också finns en toalett. Jag småsprang etappen på drygt 2 timmar.  Dock så blev det inte så bra med filmandet då det regnade mycket, därav en mer än vanligt sämre filmkvalitet då jag inte kunde använda mitt stabiliseringshandtag och det hela tiden kom fukt på linsen. För första gången sedan jag startade mitt Skåneledsprojekt åkte jag inte hem efter avslutad dagsetapp utan sov över på Furulidens gästis i Vittsjö, vilket var skönt. Det finns inga inköpsmöjligheter längs etappen utom då man kommer fram till Vittsjö. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 10, Vittsjö - Hårsjö, 8 km den 28 september 2019

Efter att ha sovit över på Furulidens pensionat i Vittsjö började jag springa etapp 10 i regn och dis. Etappen är en synnerligen lätt etapp, som går mestadels på vägar. Jag småsprang etappen på drygt en timme. Dock så blev det inte så bra med filmandet då det regnade, därav en mer än vanligt sämre filmkvalitet då jag inte kunde använda mitt stabiliseringshandtag och det hela tiden kom fukt på linsen. Vid vindskyddet i Hårsjö finns både toalett och vatten. Det finns inga inköpsmöjligheter längs etappen utom vid etappens början i Vittsjö. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 11, Hårsjö - Lärkesholm, 20 km den 28 september 2019

Etapp 11 är en lätt etapp som går mestadels på vägar. De första ca sex kilometerna var dock mycket sugande då jag sprang dem den 28 september, då det hade regnat och regnade rejält. Under de omständigheterna blev den första tredjedelen av etappen ändå ganska tuff. Från kilometer sju till etappmålet var det mycket lättsprunget. Etappen börjar vid vindskyddet i Hårsjö och slutar vid vindskyddet som blickar ut över den vackra Lärkesholmssjön.  Jag sprang etappen på drygt 4 timmar.  Dock så blev det inte så bra med filmandet då det regnade, därav en mer än vanligt sämre filmkvalitet då jag inte kunde använda mitt stabiliseringshandtag och det ofta kom fukt på linsen. Det finns inga inköpsmöjligheter längs etappen. Det var inga problem att hitta leden med markeringarna utom på ett ställe i början där markeringarna lyste med sin frånvaro, så där kom Skåneledens GPX-fil väl till pass.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 12, Lärkesholm - Bjärabygget, 13 km den 28 september 2019

Etapp 12 är en medeletapp enligt Skåneleden. Etappen går mestadels på vägar utom de första kilometerna då den går längs med Lärkesholmssjön och sedan uppför. De avslutande kilometerna, som går på spångar över en myr var synnerligen tuffa, då spångarna dels vara smala, dels var genomsura efter allt regnande. Efter Åsljunga (ungefär på mitten av etappen) var det en ganska tuff uppförsbacke. Jag sprang etappen på 2,5 timmar.  Från vindskyddet i Bjärabygget där etappen slutar, sprang jag sedan till Örkelljunga varifrån jag tog buss för vidare resa. Det finns inga inköpsmöjligheter längs etappen.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info.


Etapp 12 A, Lärkesholm - Grytåsa, 17 km den 4 oktober 2019

Etapp 12 A är en utstickaretapp från huvudleden från Lärkesholm och leden fortsätter inte efter Grytåsa. Etappen är 17 km lång men på skyltar från Lärkesholm står det 15. Det beror på att vindskyddet i Grytåsa finns efter 15 km men sedan fortsätter Skåneleden ytteligare 2 km till en parkeringsplats vid väg, som är en avfart till E4 och som  går in till Örkelljunga. Jag sprang bara den etappen den 4 oktober,  då det är svårt att både ta sig till start och från slut  (så det blev vad jag kallar det - mycket  transportspring). Jag körde bil till och från Örkelljunga. Jag parkerade bilen i Örkelljunga och åkte buss till Bälinge och sprang därifrån till Lärkesholm, ca 4 km. Jag sprang också från etappslutet Grytåsa till busshållplats, Ljungstorp Grytåsa varifrån jag tog buss till Örkelljunga så att jag sedan kunde köra hem till Ystad en t o r resa på nästan 30   mil.  Leden är klassificerad som en medeletapp enligt Skåneleden, vilket jag tycker stämmer bra . Jag sprang etappen på 3,5 timmar. Etappen är lite jobbig i början då den dels går på skogsstigar, dels är kuperad. Sedan när man närmar sig Örkelljunga, genom Örkelljunga och från Örkelljunga är det lätt att springa då leden där går mest på vägar. När man sedan kommer in i Grytåsa strövområde, så är de sista ca 4 kilometerna lite tuffa att springa, då det är smala stigar med sten och rötter och upp och ner. Det finns gott om inköpsmöjligheter i Örkelljunga där leden går förbi stora matvaruaffärer bl a. Med skötsel av leden har Örkelljunga kommun och den ansvarige Kent Persson varit ett föredöme.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 13, Bjärabygget - Koarp, 17 km den 2 oktober 2019

Etapp 13 mellan Bjärabygget och Koarp är en 17 kilometer lång etapp som efter några kilometer går uppför på Hallandsåsen. Den första tredjedelen går mest på skogsvägar. Den andra tredjedelen av etappen går i terräng upp och ner på åsen. Den delen av etappen är mycket tuff att springa men också mycket vacker. Den tredje delen av etappen går åter mest på skogsvägar men där  ganska mycket upp och ner. Etappen står som medel på Skåneledssidan men jag tyckte att etappen var utmanande i a f att springa. Jag sprang etappen på 3,5 timmar.  Det finns inga inköpsmöjligheter längs etappen. Det var inga problem att hitta leden då markeringarna var lätta att se hela tiden men från kilometer 13,5 till 15,5 går inte leden och GPX-filen samma sträckning. Kollade med Skåneleden men då det var ny sträckning hade de inte hunnit ändra. Nu är det inga problem där. Det finns drickbart vatten i Koarp.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info

Etapp 14, Koarp - Brammarp, 17 km den 2 oktober 2019

Etapp 14 är klassificerad som en medeletapp enligt Skåneleden  liksom etapp 13 men jag tycker inte att etapp 14 var i paritet med etapp 13. Etappen var mycket lättare att springa än etapp 13. Denna etapp går omväxlande  i Skåne och i Halland uppe på Hallandsåsen. Leden är dragen mestadels på skogsvägar utom i början. Jag sprang etappen på 3 timmar.  Det finns inga inköpsmöjligheter längs etappen. Det finns drickbart vatten i Koarp vid vindskyddet som både tillhör Skåneleden och Hallandsleden. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 15, Brammarp - Båstad, 12 km den 6 oktober 2019

Etapp 15 är klassificerad som en lätt etapp enligt Skåneleden  och det tyckte jag också att den var. Jag sprang etappen på 2,5 timmar.  Jag sprang etapperna Båstad - Ängelbäcksstrand, Vejbystrand - Hålehall och Hålehall - Örlid också (innan). Det sista är sagt med viss reservation då de första 3 kilometerna av etappen Brammarp - Båstad sprangs som avslutning i mitt springande den 4 oktober.  Etappen är lite speciell då man närmar sig Båstad med den högt belägna Älemossen och sedan den vackra utsikten ut över Laholmsbukten. Det finns inga inköpsmöjligheter under etappen men så klart många matställen och affärer i Båstad. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 16, Båstad - Hovshallar, 16 km den 7 oktober 2019

Etapp 16 är klassificerad som en utmanande etapp enligt Skåneleden  och det tyckte jag också att den var. I början går den genom Båstad och längs havet och förbi Norrvikens trädgårdar.  Därefter går leden ut i mycket kuperad natur på delvis smala lite steniga stigar och upp över Knösen (Bjärehalvöns högsta topp) med härlig  utsikt. Innan man kommer fram till Hovs Hallar så går leden på högt belägna stigar med utsikt ut över havet. Det är  en mycket vacker etapp. Jag sprang etappen på 3,5 timmar.   Det finns så klart inköpsmöjligheter i Båstad och hotell och restaurang i Hovs hallar. Där finns också vatten och toalett (vid parkeringen, den är öppen året om). 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 17, Hovshallar - Torekov, 8 km den 7 oktober 2019

Etapp 17 är klassificerad som en medeletapp enligt Skåneleden och det tyckte jag också att den var sammantaget, då den delvis går på stigar med mycket sten. Annars är den en lätt men mycket vacker etapp med utsikt mot havet hela tiden. Torekov är en idyll och därifrån kan man ta båt över till Hallands Väderö. Jag sprang etappen på 1,5 timmar i lugnt tempo då jag hade ca 3 mil till fram till Ängelholm den dagen. Det finns inköpsmöjligheter i affär i Torekov året om.  

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 18, Torekov - Vejbystrand, 20 km den 7 oktober 2019

Etapp 18 är klassificerad som en medeletapp enligt Skåneleden  och det tyckte jag kanske inte att den var Den går i och för sig på ganska ojämna stigar den första hälften men  det är i stort sett helt platt. Det är en ganska lång etapp på 20 km så på grund av det kanske etappen ändå ska klassas som medel. Man har hela tiden havskontakt och utsikt över havet med Kullaberg i bakgrunden så det är en vacker havsetapp.  Jag sprang etappen på knappt 4 timmar.  Det finns inköpsmöjligheter i Torekov och i Vejbystrand. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 19 Vejbystrand/Lervik - Hålehall, 11/9 km den 6 oktober 2019

Etapp 19 är klassificerad som en lätt etapp enligt Skåneleden  och det tyckte jag också att den var utom att man ska upp på Hallandsåsen, där det var lite tuffare än lätt. Jag sprang etappen på knappt två timmar,  Denna etapp är namngiven från Vejbystrand men både kartplaneraren på Skåneledssidan  och GPX-fil visar att den börjar i Lervik. Jag sprang från Lervik och etappen blir då 9 km lång. Det finns inköpsmöjligheter i Vejbystrand om man börjar där samt i Förslöv som man springer igenom. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 20 Hålehall - Örlid, 9 km den 6 oktober 2019

Etapp 20 är klassificerad som en lätt etapp enligt Skåneleden  och det tyckte jag också att den var men inte direkt från start i Hålehall för där var det kuperat och smala steniga stigar. Jag sprang etappen på mindre än två timmar. De sista knappa två kilometerna sprangs också som en del av etappen Brammarp - Båstad. Det finns inga inköpsmöjligheter på sträckan.  Det var inga problem att hitta leden då markeringarna var lätta att se hela tiden utom precis just vid Hålehall där Skåneleden går liksom i en runda runt Hålehalls strövområde.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 21 , Ängelbäcksstrand - Båstad 14 km den 6 oktober 2019

Etapp 21 är klassificerad som en lätt etapp enligt Skåneleden  och det tyckte jag också att den var. Dock så ska man över Hallandsåsen så det är mycket uppför men då på i stort sett vägar. Jag sprang etappen på mindre än tre timmar.  Denna etapp sprang jag från Båstad till Ängelbäcksstrand då den ingick i en runda tillbaka till Båstad.  Efter etappen från Båstad till Ängelbäcksstrand sprang jag sedan etapperna Vejbystrand - Hålehall, Hålehall - Örlid och avslutade denna runda med Brammarp - Båstad. M a o sprang jag en Bjärehalvörunda och kom tillbaka till Båstad igen. Sov sedan över i Båstad för att på måndagen den 7 oktober ta mig an de resterande etapperna på Kust till kustleden. Etapperna Båstad - Hovs hallar, Hovs hallar - Torekov, Torekov - Vejbystrand och "grand finale" Vejbystrand - Ängelholm. Det finns inköpsmöjligheter i Båstad och Grevie.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info


Etapp 22 , Vejbystrand - Ängelholm 13 km den 7 oktober 2019

Etapp 22 som enligt Skåneleden  är en lätt etapp avslutade inte bara mitt springande för leden "Kust till kustleden" utan hela mitt Skåneledsprojekt, då det var den sista leden jag hade kvar att springa under 2019. År 2020 tillkom Vattenriket, SL6 så den leden sprang jag först då.  När jag hade sprungit den här etappen så hade jag sprungit ungefär 130 mil Skåneled, suttit på bussar och tåg i över 100 timmar och även vid ett flertal tillfällen själv kört bil eller blivit körd till olika etapper samt transportsprungit över 20 mil från bussar/tåg till etapper. Etappen är lätt och kanske var den extra lätt då det var mitt avslut och jag sprang liksom i en eufori över att jag klarat mitt mål. Jag sprang etappen på lite drygt två timmar. Det finns inköpsmöjligheter i bl a Vejbystrand om man avviker lite från Skåneleden. 

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info