SL6, Vattenriket invigdes 2020 och går från Nyehusen - Åhus - Kristianstad - Norra Lingnäset - Österslöv - Arkelstorp
Skåneled 6 kallas Vattenriket och är en ny led invigd 2020. År 2021 tillkom två etapper Arkelstorp - Österslöv och Österslöv - Norra Lingnäset. SL6-leden har nu 6 etapper och är ca 70 km lång. Den ska utökas att gå också från Nyehusen till Drakamöllan (Brösarp) och vara färdig 2023. Jag vandrade och/eller sprang leden i början av juli 2020 och de två nya etapperna Arkelstorp  - Österslöv  och Österslöv - Norra Lingnäset den 9 aug 2021.  Hur leden är dragen och de datum då jag sprang/vandrade etapperna kan ses på kartan. Efter kartan beskrivs de 6 etapperna var för sig med lite text och en film för varje etapp. Jag gjorde inga filmer med spontanprat på denna led. Varje etapp innehåller också 4 bilder som är tagna från filmerna, varför kvaliteten inte är den bästa. Med facit i hand efter att ha avverkat Vattenriksleden får jag ge etapperna Norra Lingenäset - Kristianstad och Nyehusen - Åhus ett bra betyg, som för mig i a f var mycket trevliga, omväxlande och vackra att ta sig fram i. Det var annars mycket led vid sidan av väg eller på mindre väg. Det fanns inga vindskydd på leden då jag avverkade den i juli 2020. Under varje etapp länkas till Skåneledssidan så att man kan ladda ner en GPX-fil, vilket dock egentligen inte behövs på denna led då den  går mycket på vägar och inte så mycket i terräng (utom då Nyehusen - Åhus som går längs med havet på stranden tidvis) samt att  markeringarna är helt nya. Jag har sprungit leden från olika håll men alltid mot Kristianstad. 

Etapp Nyehusen - Åhus, 16 km den 9 juli 2020

Etappen som är 16 kilometer lång går omväxlande i sandskog och längs med havet i sanddynorna eller nere vid strandkanten. För mig som är ganska förtjust i sjöar och hav så var denna etapp en mycket trevlig etapp. Det är dock ganska tufft att  springa i de mjuka sanddynorna. Etappen avslutas i sommaridyllen Åhus med många gamla vackra hus. Jag småsprang och filmade de 16 kilometerna på ca 2,5 timme. Inköpsmöjligheter finns så klart gott om i Åhus och om man lämnar stranden och springer in i Yngsjö.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info.

 Etapp Åhus - Ekenabben, 19 km den 5 juli 2020

För att ta mig till Åhus och etappen åkte jag buss kl 07.30 från Ystad till Kristianstad, där jag bytte buss till Åhus totalt ca 2,5 timmes  resa.   Etappen går från Åhus hamn (Helge å) till Ekenabben. Jag vandrade etappen till skillnad från förra året då jag sprang alla Skåneledsetapperna. Med vandring i lugnt tempo och ett flertal fikapauser tog den 4,5 timmar. Den första delen av etappen kan vandras/springas på två sätt, antingen över Täppet och är då 19 km eller via Sånnarna och är då 24 km. Jag valde alternativet över Täppet. Etappen kategoriseras som "lätt" på Skåneledssidan och det är den för det är helt okuperad. Etappen känns ibland lite som en transportled mellan Åhus och Ekenabben då den går mycket på vägar och längs vägar med cykel/gångväg. Plus dock för Hercules Naturreservat och övriga våtmarker samt en härlig blomsterprakt då jag vandrade där i juli månad. Det finns så klart inköpsmöjligheter vid starten i Åhus och i   Rinkaby som man passerar   förbi.   Markeringar av Skåneleden är mycket lätta att se, då de är ofta förekommande och etappen är ny. Man behöver inte GPX-filen för etappen men den kan ändå vara bra att ha för att kolla distans mm.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info

Etapp Ekenabben - Kristianstad, 4 km den 5 juli 2020

Etappen som är mycket kort, bara 4 km, går från Ekenabben    bl a längs med Hammarsjön och längs med Helge å och genom Tivoliparken in i  Kristianstad. och  fram till Vattenrikets naturum och Kristianstad station och centrum.   Etappen är en mycket lätt etapp och tillhör de absolut kortaste etapperna på hela Skåneleden.   Markeringar av Skåneleden är mycket lätta att se, då de är ofta förekommande och etappen är ny samt går på vägar och cykelbanor. Man behöver inte GPX-filen för etappen men den kan ändå vara bra att ha för att kolla distans mm. Inköpsmöjligheter finns inte längs etappen utan bara när man kommer till Kristianstad.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info.

Etapp Kristianstad - Norra Lingenäset, 11 km den 6 juli 2020

Jag  vandrade etappen (sprang den m a o ej) från Norra Lingenäset till Kristianstad. Jag tog buss från Kristianstad station till Gamlegården varifrån det sedan är ett par km att gå till etappstarten  eller slutet vid Norra Lingenäset. Jag valde den vägen då jag gärna ville besöka Kristianstad naturum som en avslutning på vandringen. Etappen är mycket  lätt och okuperad men den är ändå ganska omväxlande där den går fram genom Vattenriket och fram till Kristianstad naturum och centrum. Etappen är 11 km lång och jag vandrade den med lite regnpaus och fika på knappt 3 timmar.    Inköpsmöjligheter finns inte längs etappen utan bara i Kristianstad.    Markeringar av Skåneleden är mycket lätta att se, då de är ofta förekommande och etappen är ny. Man behöver inte GPX-filen för etappen men den kan ändå vara bra att ha för att kolla distans mm.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info

Etapp Arkelstorp - Österslöv, 9 km den 9 augusti  2021

Etappen som är  8,6 kilometer lång går i början på grusväg och lite stig men övergår snart till cykelled på gammal banvall. Naturen är ganska omväxlande i bokskog, blandskog, öppet jordbrukslandskap samt längs sjö. Jag småsprang och filmade de knappa 9 kilometerna på en dryg timme. Etappen är mycket lätt att vandra eller springa då den är i stort sett okuperad.  Inköpsmöjligheter finns  i affär i Arkelstorp.  Det är lätt att ta buss från eller till Arkelstorp från eller till Kristianstad Busshållplatsen ligger bara några hundra meter från starten av leden.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info.Etapp Österslöv - Norra Lingenäset, 12 km den 9 augusti 2021

Etappen som är 11,8  kilometer lång går nästan bara  på gammal banvall som är omgjord till cykelled eller på nyare cykelled genom Kristianstads ytterområden.  De sista kilometerna går etappen dock på grusvägar  fram till Norra Lingenäset.  Jag småsprang och filmade de 12 kilometerna på ca 1,5 timme. Inköpsmöjligheter finns när man är inne i Kristianstad vid Gammelgården och Näsby.  Etappen är i stort sett helt platt och lätt att springa eller vandra. I Österslöv ska det under aug 2021 byggas ett vindskydd.

Här är en länk till etappen på skaneleden.se  med både GPX-fil och annan info.